COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

1. Weblapokra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie  és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.


2.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.    Az érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4.    Az adatkezelés célja:-
A felhasználók azonosítása és a látogatók domainen belüli nyomon követése.

5.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:


Süti típusa:

Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama:

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör:

connect.sid


További cookie-k:

Felugró ablak bezárása
(neve: popupcookie, lejárat: egy munkamenetig a böngésző bezárásáig)

6.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


8.    Az adatkezelés jogalapja:

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.